Park Heilri
박헤일리 
드레스 모델 착용 이미지-S1L12
드레스 모델 착용 이미지-S1L11
드레스 모델 착용 이미지-S1L13
드레스 모델 착용 이미지-S1L14
Artist Profile
Park Heilri
박헤일리 /
                 167cm

몸무게            49kg

신발사이즈      245mm

경력사항         2018 대전카오디오 포즈모델
                    2018 오토엔 런칭쇼
                    2018 KIC CUP 본부 모델
                    2018 서울 노트샬롱
                    2018 포켓 걸즈 화보 동반촬영
                    2018/12 카모드 잡지 표지 모델
                    2018 오토위크 킨텍스 포즈모델
                    2019 울산 오토엔 포즈모델